Υλοποίηση κτιριακού με απόλυτη τήρηση του χρονοδιαγράμματος και ελαχιστοποίηση όχλησης του χώρου εργασίας.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Ερυθραία

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Επαγγελματικοί Χώροι

SHARE PROJECT