Συγκρότημα Λαύριο

Υλοποίηση κτιριακού με απόλυτη τήρηση του χρονοδιαγράμματος και ελαχιστοποίηση όχλησης του χώρου εργασίας.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Λαύριο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικιστικά Συγκροτήματα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Πλουμίδου

SHARE PROJECT