Η ΘΕΚΛΑ παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στη μελέτη, κατασκευή και ανακατασκευή εσωτερικών χώρων, ειδικών χώρων μαζικής εστίασης, εκθεσιακών χώρων, καταστημάτων. Μελέτη, σχεδιασμός, ευρηματικές λύσεις, υψηλά ποιοτικά standards, δειγματισμός υλικών, που περιλαμβάνει όλες τις λειτουργικές ανάγκες σε υποδομές, εξοπλισμό, τρόπο λειτουργίας και κοστολόγηση με περιορισμό απρόβλεπτων δαπανών. Υλοποίηση κτιριακού με απόλυτη τήρηση του χρονοδιαγράμματος και ελαχιστοποίηση όχλησης του χώρου εργασίας. Ορθή προβολή προϊόντων, τεχνολογικά συστήματα υψηλών προδιαγραφών και πρωτοποριακές χρήσεις υλικών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

PREV
NEXT

Lino vila

Μύκονος

Scorpios

Μύκονος

Noema Town project

Μύκονος

San Giorgio Hotel

Μύκονος

Venue cafe

Γλυφάδα

TGI – Friday’s

Γλυφάδα

Public

Ζωγράφου

Public

Νέα Σμύρνη

Public

Λαμία

Public

Ηράκλειο

Public

Σύνταγμα

Γραφεία

Ηλιούπολη

Marquise

Γλυφάδα

Hard Rock Cafe

Μύκονος

Hard Rock Cafe

Γλυφάδα

Haagen Dazs

Γλυφάδα

Goody’s

Πάτρα

Γιώργος-Grill

Ηλιούπολη

Flocafe

Συγγρού

Flocafe

Πάτρα

Cellier

Ζέα

Cellier

Ερυθραία

Cellier

Πανεπιστημίου
Η ΘΕΚΛΑ, μέσω της ισχυρής ιδιωτικής κεφαλαιοποίησης που διαθέτει, έχει κατασκευάσει πλήθος πολυώροφων κτιρίων προς εμπορική εκμετάλλευση, σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή με το σύστημα της αντιπαροχής. Τα κτίριά μας διακρίνονται για την προσεκτική επιλογή της περιοχής και χωροθέτηση, την άρτια αισθητικά και λειτουργικά μελέτη -σε συνεργασία με επιλεγμένα αρχιτεκτονικά γραφεία- και την άψογη ποιοτικά και χρονικά κατασκευή. Αυτή η πολιτική μας εξασφαλίζει διαχρονικά έργα, άμεση πώληση, ικανοποιημένους πελάτες και εξάλειψη προβλημάτων συντήρησης. Είμαστε σε διαδικασία συνεχούς αναζήτησης οικοπέδων σε περίχωρα μεγάλων πόλεων, τα οποία θα αποτελέσουν κόμβους πολεοδομικής ανάπτυξης, ως προέκταση των μητροπολιτικών κέντρων. Οι υγιείς σχέσεις που διατηρούμε με έγκριτα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εξασφαλίζουν στον ιδιώτη αγοραστή ευνοϊκή δανειοδότηση.

ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ