Ευκαιρίες Καριέρας

Εργασία στην Θekla

Στην ΘΕΚΛΑ η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο είναι η κινητήριος δύναμη για την επίτευξη στρατηγικών στόχων και για τη συνέχιση της δυναμικής πορείας της εταιρείας.

Δίνουμε βαρύτητα τόσο στην προσέλκυση νέων συνεργατών , όσο και στη διατήρηση μακροχρόνιων συνεργασιών σε επαγγελματικό αλλά και προσωπικό επίπεδο.

Career Opportunities
Εξηγήστε εν συντομία πότε θα είστε διαθέσιμοι για να ξεκινήσετε να εργάζεστε.
Εξηγήστε εν συντομία εάν θα μπορείτε να μετεγκατασταθείτε (δηλαδή να εργάζεστε εκτός πόλης) ή / και να ταξιδεύετε τακτικά.
Περιγράψτε εν συντομία το επίπεδο και την εμπειρία σας στα Αγγλικά ή / και σε άλλες γλώσσες.