Ιστορικό

EXPLORE IT
Ποιοι είμαστε

Πιστοποιημένη κατά ΙSΟ 9001:2008

Η ΘΕΚΛΑ απασχολεί σημαντικό αριθμό υπαλλήλων σε μόνιμη βάση και μεγάλο αριθμό συνεργατών ανάλογα με τη φύση και το αντικείμενο των έργων που αναλαμβάνει (μηχανικούς, εργοδηγούς, σχεδιαστές, διοικητικές, νομικές και λογιστικές υπηρεσίες) και μεγάλο αριθμό εργατοτεχνιτών. Όλο το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο με υψηλή ειδίκευση, ώστε να ολοκληρώνεται με επιτυχία και συνέπεια κάθε έργο που αναλαμβάνει η εταιρεία μας.

Παράλληλα η εταιρεία έχει συγκροτήσει και οργανώσει μόνιμα συνεργεία ορισμένων ειδικοτήτων με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Στη συνεργασία μας με εξωτερικούς συνεργάτες-υπεργολάβους ακολουθούμε αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης.

Η ανοδική πορεία της ΘΕΚΛΑ είναι συνέπεια της καθημερινής προσπάθειας για τελειοποίηση του παραγόμενου έργου. Βασίζεται στην εμπειρία, στην ποιότητα και στην αξιοπιστία που προσφέρουμε.

Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας είναι η αμεσότητα που δημιουργείται στις σχέσεις τόσο με τους πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές όσο και μεταξύ του προσωπικού της εταιρείας μας.